Region Östergötland

Anopiva i Linköping

Anopiva på Universitetssjukhuset i Linköping omfattar anestesi, operation och intensivvård. Kliniken utför anestesi-, operations- och steriltjänster för de flesta opererande kliniker vid Universitetssjukhuset och bedriver dessutom postoperativ övervakning och intensivvård.

På kliniken utförs cirka 15 000 operationer varje år, inom allmän kirurgi, urologi, hand- och plastikkirurgi, ortopedi, ryggkirurgi, gynekologi, neurokirurgi, käkkirurgi samt ögon- och öronkirurgi. Anestesiläkare, operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och undersköterskor samarbetar med läkare från de olika opererande klinikerna. Kliniken ger också anestesiservice till andra kliniker och enheter som exempelvis gynonkologiska kliniken, psykiatriska kliniken och röntgenavdelningen. 

Kliniken ansvarar även för postoperativ övervakning efter operationer eller undersökningar som skett under narkos. Medarbetarna har särskild kompetens och beredskap för att behandla smärta, illamående och rubbningar i andning och cirkulation som kan uppstå efter operation.

Intensivvårdsavdelningen (IVA) är en av Universitetssjukhusets mest kvalificerade avdelningar för vård och övervakning av svårt sjuka patienter. Vid avdelningens åtta vårdplatser vårdas patienter från de flesta av sjukhusets kliniker och vården bedrivs i samverkan mellan intensivvårdsavdelningens läkare och patientansvarig läkare på den klinik där patienten hör hemma. Anestesiläkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sjukgymnaster arbetar i team runt patienterna. Personaltätheten är hög dygnet runt och utrustningen är mycket avancerad.

I kliniken ingår även barnsmärtenheten där smärtsjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och anestesiläkare arbetar med att förebygga och lindra akut, långvarig och återkommande smärta hos barn och ungdomar.

På kliniken finns dessutom en sterilteknisk enhet som rengör, kontrollerar och steriliserar instrument till operationsavdelningar, vårdavdelningar, mottagningar, röntgen och olika laboratorier inom US.

På Anopiva i Linköping arbetar cirka 500 medarbetare.

Ledning

Bild på Lina De Geer

Lina De Geer

Verksamhetschef

010-1031837

e-post