Region Östergötland

Vårdcentralen Valla

Vårdcentralen Valla finns på T1/Valla-området i Linköping och har drygt 17 000 listade patienter och cirka 60 medarbetare.

I lokalerna finns apotek, familjecentral och laboratorium för provtagning. På vårdcentralen finns förutom läkarmottagning följande mottagningar:

 • Akutteam för besvär som behöver snar bedömning

 • Astma- och KOL-mottagning

 • Blodtrycksmottagning

 • Diabetesmottagning

 • Dietistmottagning

 • Inkontinensmottagning

 • Medicinsk fotvård

 • Sårmottagning

 • Samtalsmottagning

 • Äldrevårdsmottagning

 • Barnavårdscentral

 • Tobakspreventiv mottagning

Relaterade mottagningar

 • Fysioterapi på Rörelse och hälsa och på Rehab support
 • Arbetsterapi på Rörelse och hälsa

Kontaktuppgifter

Adress: Westmansgatan 25 582 16 LINKÖPING

Telefon: 010-105 96 80

E-post: VcValla@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Helena Thor

Helena Thor

Verksamhetschef

010-103 54 78

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

Bild på Anna Lundvall

Anna Lundvall

Vårdenhetschef

010-103 54 30

e-post