Region Östergötland

Vårdcentralen Valdemarsvik

Bilden visar en kvinnlig vårdpersonal i samspråk med en patient

Valdemarsvik ligger 55 kilometer söder om Norrköping. Vårdcentralen finns centralt i tätorten och har cirka 6 900 listade patienter.

Kommunen är en landsbygds- och skärgårdskommun med ett stort geografiskt område. Sommartid ökar befolkningen tre gånger i storlek vilket ökar trycket på den akuta sjukvården.

Vid vårdcentralen finns förutom läkarmottagningen följande specialmottagningar:

 • Astma- och KOL-mottagningen
 • Blodtrycksmottagningen
 • Diabetesmottagningen
 • Dietistmottagningen
 • Hälsomottagningen
 • Inkontinensmottagningen
 • Medicinska fotvården
 • Rehabkoordineringsmottagningen
 • Samtalsmottagningen
 • Sårmottagningen
 • Vaccinationsmottagningen 
 • Äldrevårdsmottagningen

I samma lokal som vårdcentralen finns också barnavårdscentralen och kvinnohälsan.
Arbetsterapi och sjukgymnastik  bedrivs av Rehab Öst.
För provtagningar i verksamheten ansvarar Diagnostikcentrum.

Vårdcentralen har specialkompetens inom palliativ medicin (vård i livets slutskede) och har ett tilläggsuppdrag med palliativ sjukvård i hemmet. 

Kontaktuppgifter
Adress:

Brogatan 4 C
615 30 Valdemarsvik

E-postadress: VcValdemarsvik@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Charlotte Kettle

Charlotte Kettle

Verksamhetschef

010-104 46 57

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se