Region Östergötland

Vårdcentralen Ödeshög

Bilden visar en läkare som undersöker synen på en patient

Vårdcentralen Ödeshög har drygt 5 000 listade patienter.  På vårdcentralen arbetar ett 20-tal medarbetare med olika yrken och kompetenser för att möta patienternas primära vårdbehov.

Utöver läkarmottagningen, distriktsköterskemottagningen och barnavårdscentralen finns på vårdcentralen följande specialmottagningar:

 • Astma- och KOL-mottagningen
 • Blodtrycksmottagningen
 • Diabetesmottagningen
 • Dietistmottagningen
 • Hälsomottagningen
 • Inkontinensmottagningen
 • Medicinska fotvården
 • Provtagningen
 • Rökavvänjningen
 • Samtalsmottagningen
 • Sjukgymnastiken
 • Vaccinationsmottagningen

På vårdcentralen finns forskningskompetens inom allmänmedicin.

Patienter hänvisas till 1177.se.

Kontaktuppgifter
Adress
Skolgatan 3-7
599 31 ÖDESHÖG

E-post:
VcOdeshog@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Dick Waldau

Dick Waldau

Verksamhetschef

010-104 87 10

0730-92 67 84

e-post