Region Östergötland

Vårdcentralen Ödeshög

Bilden visar en läkare som undersöker synen på en patient

Vårdcentralen Ödeshög har drygt 5 000 listade patienter.  På vårdcentralen arbetar ett 20-tal medarbetare med olika yrken och kompetenser för att möta patienternas primära vårdbehov.

Utöver läkarmottagningen, distriktsköterskemottagningen och barnavårdscentralen finns på vårdcentralen följande specialmottagningar:

  • Blodtrycksmottagningen
  • Diabetesmottagningen
  • Hälsomottagningen
  • Inkontinensmottagningen
  • Medicinska fotvården
  • Provtagningen
  • Rökavvänjningen
  • Samtalsmottagningen
  • Sjukgymnastiken
  • Vaccinationsmottagningen

På vårdcentralen finns forskningskompetens inom allmänmedicin.

Patienter hänvisas till 1177.se.

Kontaktuppgifter
Adress
Skolgatan 3-7
599 31 ÖDESHÖG

E-post:
VcOdeshog@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Britt Strömbäck

Britt Strömbäck

Verksamhetschef

010-104 87 10

e-post