Region Östergötland

Vårdcentralen Nygatan

Bilden visar en patient som pratar med en kvinnlig vårdpersonal på Vårdcentralen Nygatan

Vårdcentralen Nygatan ligger centralt i Linköpings stadskärna och har cirka 11 000 listade patienter och drygt 40 medarbetare.

Vid vårdcentralen finns förutom läkarmottagningen, distriktssköterskemottagningen och barnavårdscentralen följande specialmottagningar:

 • Astma- och KOL-mottagningen
 • Blodtrycksmottagningen
 • Diabetesmottagningen
 • Dietistmottagningen
 • Hälsomottagningen
 • Inkontinensmottagningen
 • Medicinska fotvården
 • Prickmottagningen
 • Provtagningen
 • Rökavvänjning
 • Sömn- och rådgivningssamtal
 • Samtalsmottagningen
 • Tympanometrimottagningen
 • Vaccinationsmottagningen

Relaterade mottagningar

 • Sjukgymnastiken Linköping
 • Arbetsterapin Linköping
 • Jourcentralen Linköping

Vi har också en rehabkoordinator för sjukskrivna och en vårdkoordinator för personer som skrivs hem från slutenvård och behöver vårdplanering tillsammans med till exempel hemtjänst.

Kontaktuppgifter
Adress
Nygatan 35
582 19 LINKÖPING

E-post: VcNygatan@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Peder Ellison

Peder Ellison

Verksamhetschef

010-103 00 00

e-post