Region Östergötland

Vårdcentralen Marieberg

Bilden visar receptionen på Vårdcentralen Marieberg

Vårdcentralen Marieberg ligger i västra delen av Motala. Vårdcentralen har omkring 35 medarbetare och drygt 9 100 listade patienter.

Utöver läkarmottagningen, distriktsköterskemottagningen och barnavårdscentralen finns på vårdcentralen följande specialmottagningar:

 • Astma- och KOL-mottagningen
 • Barnhälsan 6-13 år
 • Blodtrycksmottagningen
 • Diabetesmottagningen
 • Dietistmottagningen
 • Hälsomottagningen
 • Inkontinensmottagningen
 • Medicinska fotvården
 • Provtagningen
 • Rökavvänjningen
 • Samtalsmottagningen
 • Sjuksköterskemottagningen
 • Teammottagning för enklare åkommor
 • Vaccinationsmottagningen

Vårdcentralen har en teammottagning dit patienter med besvär från hals och urinvägar är välkomna efter hänvisning.

Kontaktuppgifter

Adress:
Mariebergsgatan 2
591 72 Motala

E-post: VcMarieberg@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Erika Nyberg

Erika Nyberg

Verksamhetschef

010-1047064

e-post