Region Östergötland

Vårdcentralen Kärna

Patient blir väl bemött i receptionen på Vårdcentralen Kärna

Vårdcentralen Kärna ligger i Kärna centrum i västra delen av Linköping och har 40 medarbetare och cirka 12 000 listade patienter. Vid vårdcentralen finns förutom läkarmottagningen, distriktssköterskemottagningen och barnavårdscentralen följande specialmottagningar:

 • Astma- och KOL-mottagningen
 • Blodtrycksmottagningen
 • Diabetesmottagningen
 • Dietistmottagningen
 • Inkontinensmottagningen
 • Medicinska fotvården
 • Provtagningen
 • Rökavvänjningsmottagningen
 • Samtalsmottagningen
 • Tympanometrimottagningen
 • Vaccinationsmottagningen

Relaterade mottagningar

 • Sjukgymnastiken Linköping
 • Arbetsterapin Linköping
 • Jourcentralen Linköping
 • Kvinnohälsan Linköping

Kontaktuppgifter
Adress:
Vårdcentralen Kärna
Kärnabrunnsgatan 10
586 62 LINKÖPING

Fax: 010-103 53 01

E-post: VcKarna@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Anders Martinsson

Anders Martinsson

Verksamhetschef

070-643 42 40

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se