Region Östergötland

Vårdcentralen Cityhälsan Centrum

Bild på patientmöte på vårdcentralenVårdcentralen Cityhälsan Centrum ligger i de centrala delarna av Norrköping.

Vid vårdcentralen finns förutom läkarmottagningen, distriktssköterskemottagningen och barnavårdscentralen följande specialmottagningar:

 • Astma- och KOL-mottagningen
 • Blodtrycksmottagningen
 • Diabetesmottagningen
 • Dietistmottagningen
 • Hälsomottagningen
 • Inkontinensmottagningen
 • Medicinska fotvården
 • Provtagningen
 • Samtalsmottagningen
 • Sårbehandlingsmottagningen
 • Rökavvänjningen
 • Sömnapnéregistrering
 • Vaccinationsmottagningen
 • Äldrevårdsmottagningen

Kontaktuppgifter
Adress:
Gamla Lasarettsgatan 18
601 82 Norrköping

E-postadress:

VcCityhalsanCentrum@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Maud Holmgren

Maud Holmgren

Verksamhetschef

010-104 42 86

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se