Region Östergötland

Vårdcentralen Brinken

Bilden visar vårdpersonal i samtal med patient

Vårdcentralen Brinken är en av tre vårdcentraler i Motala med drygt 12 000 listade patienter.

Vårdcentralen är belägen i södra delen av staden med utsikt över Motalaviken. På vårdcentralen arbetar drygt 40 medarbetare med olika yrken och kompetenser för att möta patienternas primära vårdbehov. 

Utöver läkarmottagningen, distriktssköterskemottagningen och barnavårdscentralen finns på Brinken följande specialmottagningar:

 • Astma- och KOL-mottagningen
 • Barnhälsan 6-13 år
 • Blodtrycksmottagningen
 • Diabetesmottagningen
 • Dietistmottagningen
 • Hjärt- och kärlmottagning
 • Hälsomottagningen
 • Inkontinensmottagningen
 • Medicinska fotvården
 • Provtagningen
 • Rökavvänjningen
 • Samtalsmottagningen
 • Sjuksköterskemottagningen
 • Vaccinationsmottagningen
 • Äldremottagningen

Kontaktuppgifter
Adress
Sveavägen 32
591 36 Motala

E-post: VcBrinken@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Peter Lindstedt

Peter Lindstedt

verksamhetschef

010 - 104 77 06

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se