Region Östergötland

Rehab Finspång

Bilden visar en patient och sjukgymnast

Rehab Finspång är en rehabiliteringsenhet inom Närsjukvården i Finspång.

Rehab Finspång ansvarar för rehabilitering på grund av sjukdom, skada eller livsstilsrelaterade besvär för patienter boende i Finspångs kommun samt Skärblacka.

Enheten bedömer och behandlar patienter med besvär från bl.a. rörelseapparaten, neurologiska sjukdomar/skador, komplexa vård- och omsorgsbehov, psykisk ohälsa eller tal-, röst-, svälj- och språksvårigheter.

Vid enheten finns cirka 25 medarbetare fördelade på följande yrken: arbetsterapeuter, logopeder, sjukgymnaster/fysioterapeuter och undersköterskor.

En stor del av rehabiliteringen sker individuellt utifrån patientens behov. Verksamheten erbjuder även viss gruppverksamhet såsom artrosskola, hjärtgympa, multimodal rehabilitering vid smärta samt stresshantering.

Rehab Finspång har även ansvaret för rehabilitering av inneliggande patienter på närvårdsavdelningen samt på den rehabiliteringsmedicinska avdelningen.

En del strokepatienter som påbörjat sin rehabilitering på närvårdsavdelningen får fortsatt behandling på enhetens NeuroRehab.

Rehab Finspång finns representerat på vårdcentralerna i både Skärblacka och Finspång.

Ledning

Bild på Sofia Holmlund

Sofia Holmlund

Verksamhetschef Rehab Finspång, tf verksamhetschef för vårdcentralen Finspång, tf chef jourcentralen Finspång

010-104 26 75

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

1177.se