Region Östergötland

Närvårdskliniken Finspång

Bilden visar LAH personal på väg

Vid Närsjukvården i Finspång finns en närvårdsklinik.

Närvårdskliniken består av en:

  • Vårdavdelning med 16 vårdplatser där utredning och eftervård bedrivs för medicinska, kirurgiska och ortopediska patienter. Här finns även palliativa platser för LAH-anslutna patienter.
  • LAH enhet som bedriver hemsjukvård.
  • Kontaktsjuksköterska, cancer
  • ALMA-verksamhet
  • Nattorganisation, ansvarar för all sjukvård nattetid inom Finspångs kommun, via tjänsteköp mellan kommun och Region Östergötland.
  • Specialistsköterskemottagning.
  • Specialistläkarmottagning med endokrin-, diabetes- och hjärtmottagning.
  • Barn- och ungdomsmottagning

Ledning

Bild på Annette Karlsson

Annette Karlsson

Verksamhetschef

010-104 24 56

e-post