Region Östergötland

Barn- och ungdomsmottagningen Finspång

Vi tar emot barn i åldern 0-18 år på barn- och ungdomsmottagningen och inom barnhälsan 6-16 år.

På barn- och ungdomsmottagningen arbetar barnläkare, barnsjuksköterska och en sekreterare. Barnpsykologen inom barnhälsan har mottagning en dag i veckan på barnmottagningen.

Till barn- och ungdomsmottagningen och barnhälsan bokas tid genom att ringa till sjuksköterska eller via remiss från annan vårdgivare.