Region Östergötland

Närsjukvården i Finspång

Bilden visar en sjukvårdspersonal som lyssnar på hjärtat på en patient

Närsjukvården i Finspång är länets minsta närsjukvårdscentrum. 

Finspång har en lång tradition av ett extra nära samarbete mellan primärvård och slutenvård samt med Finspångs kommun. Begreppet ”närsjukvård” etablerades i just Finspång, med utveckling av den nära närsjukvården, och har sedan fått en större spridning i hela länet.

Finspångs kommun har sedan 2003 i nära samverkan med närsjukvården drivit en korttidsvårdsavdelning. Samverkan nattetid har uppnåtts genom att kommunen köper sjuksköterskeresurser från Region Östergötland. Samverkan märks också till exempel då det gäller gemensam mottagningsverksamhet för ungdomshälsa och beroendevård samt distriktssköterskemottagningen i Rejmyre där Regionen ansvarar för både distriktssköterskemottagning och hemsjukvård.

Närsjukvården i Finspång har knappt 170 medarbetare, varav merparten inom primärvården. De båda vårdcentralerna har sammanlagt cirka 21 200 listade patienter.

Inom Närsjukvården i Finspång ingår följande enheter:

I Närsjukvårdens lokaler finns även psykiatri, mödravård och flyktingmottagning. Dessa verksamheter tillhör andra enheter inom Region Östergötland.

Närsjukvården i Finspång är sedan 1 januari 2020 organiserat i Primärvårdscentrum.

Besöksadress

Närsjukvården i Finspång Lasarettsvägen 12-16
612 37 Finspång (hit skickas även paket)

Postadress

Närsjukvården i Finspång
Box 905 
612 25 Finspång

Ledning

Bild på Magnus Oweling

Magnus Oweling

Primärvårdsområdeschef, programansvarig för Nära vård

010-104 24 17

e-post

Andra webbplatser