Region Östergötland

Barnhälsovårdsenheten

Bilden visar en psykolog som pratar med en förälder

Barnhälsovårdsenhetens uppgift är att tillsammans med länets barnavårdscentraler främja barns hälsa, förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn samt erbjuda stöd till familjer.

Det görs genom bland annat att stödja anknytningsprocessen mellan barn och föräldrar, stärka föräldrarollen och tidigt upptäcka och behandla barn med tecken på psykisk ohälsa. 

Barnhälsovårdsenheten fungerar som ett stöd för sjuksköterskor och läkare på barnavårdscentralerna i länet och utvecklar barnhälsovården i Östergötland genom att bidra med metodutveckling, forskning, utvärdering och kvalitetssäkring.

Barnhälsovårdsenhetens verksamhet riktar sig också till föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år i behov av psykologstöd. Kontakt med psykolog på Barnhälsovårdsenheten förmedlas av barnavårdscentralerna.

På Barnhälsovårdsenheten arbetar barnhälsovårdsöverläkare, verksamhetsutvecklare, psykologer och administratör.

Ledning

Bild på Åsa Westergren

Åsa Westergren

Verksamhetschef

0705-13 09 93

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se