Region Östergötland

Rehab väst

Bilden visar en sjukgymnast som tejpar en patients axel

Rehab väst tar emot patienter som behöver rehabilitering på grund av sjukdom, skada eller livsstilsrelaterade besvär.

Vid enheten finns arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, fysioterapeuter/sjukgymnaster och undersköterskor.

Verksamheten består av arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik primärvården. Rehab väst bedriver också logopedverksamhet för barn och vuxna med språk- och talsvårigheter.

Stor del av rehabiliteringsverksamheten bedrivs individuellt, men vid vissa sjukdomar och besvär sker rehabiliteringen i grupp. Exempel på gruppverksamheter är smärthantering, artrosskola och gåskola för benamputerade. 

Rehab väst ansvarar också för rehabilitering för inneliggande patienter inom Medicinska specialistklinikens slutenvård, där fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och logoped ingår. Patienter som bedöms ha behov av specialiserad rehabiliterande hemsjukvård (SRH) i anslutning till utskrivning från slutenvården, erbjuds fortsatt rehabilitering i hemmet av fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped och kurator.

Rehab väst har cirka 85 medarbetare.

Rehab väst består av:

 • Arbetsterapi Mjölby
 • Arbetsterapi Motala
 • Logoped Mjölby
 • Logoped Motala
 • Lymfödemmottagningen
 • Neuro Rehab Mjölby
 • Neuro Rehab Motala
 • Sjukgymnastik Boxholm
 • Sjukgymnastik Mjölby
 • Sjukgymnastik Motala
 • Sjukgymnastik Vadstena
 • Sjukgymnastik Ödeshög

Ledning

Bild på Therese Johansson

Therese Johansson

Verksamhetschef

010-104 7334

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se