Region Östergötland

Rehab väst

Bilden visar en sjukgymnast som tejpar en patients axel

Rehab väst tar emot patienter som behöver rehabilitering på grund av sjukdom, skada eller livsstilsrelaterade besvär.

Vid enheten finns arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, fysioterapeuter och undersköterskor.

Verksamheten består av arbetsterapi och fysioterapi primärvården. Rehab väst bedriver också logopedverksamhet för barn och vuxna med språk- och talsvårigheter.

Stor del av rehabiliteringsverksamheten bedrivs individuellt, men vid vissa sjukdomar och besvär sker rehabiliteringen i grupp. Exempel på gruppverksamheter är smärthantering, artrosskola och gåskola för benamputerade. 

Rehab väst ansvarar också för rehabilitering för inneliggande patienter inom Medicinska specialistklinikens slutenvård, där fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och logoped ingår. Patienter som bedöms ha behov av specialiserad rehabiliterande hemsjukvård (SRH) i anslutning till utskrivning från slutenvården, erbjuds fortsatt rehabilitering i hemmet av fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped och kurator.

Rehab väst har cirka 85 medarbetare.

Rehab väst består av:

 • Arbetsterapi Mjölby
 • Arbetsterapi Motala
 • Fysioterapimottagningen Mjölby
 • Fysioterapimottagningen Motala
 • Fysioterapimottagningen Vadstena
 • Fysioterapimottagningen Ödeshög
 • Kuratorsmottagningen
 • Lipödemmottagningen Mjölby
 • Lipödemmottagningen Motala
 • Lymfödemmottagningen Mjölby
 • Lymfödemmottagningen Motala
 • Neurorehabmottagningen Mjölby
 • Neurorehabmottagningen Motala
 • Rehabmottagningen Mjölby
 • Rehabmottagninen Motala

Ledning

Bild på Emelie Blixt-Rosenlund

Emelie Blixt-Rosenlund

T f verksamhetschef

010-104 80 15

e-post