Region Östergötland

Enheten för AT i Linköping/Motala och ELSA

Bilden visar enheten för läkare och sjuksköterskor under allmäntjänstgöring

Enheten samlar utbildningsverksamhet och kompetensutveckling för sjuksköterskor i den västra och centrala länsdelen. Inom samma organisation finns också AT-läkarna i Motala och Linköping.

Inom ramen för ELSA kan legitimerade sjuksköterskor bredda sina erfarenheter och kunskaper genom en kombination av kompetensutveckling och allmäntjänstgöring i olika block. ELSA riktar sig till nyutexaminerade men även erfarna sjuksköterskor. Verksamheten bedrivs vid Lasarettet i Motala och på Universitetssjukhuset i Linköping och inom primärvården.

Den gemensamma organisationen för ELSA (enheten för sjuksköterskor under allmäntjänstgöring) och AT-läkare (AT US/LiM) har tillsammans cirka 165 medarbetare