Region Östergötland

Rehab öst

Bilden visar en patient som håller på med rehabiliteringsträning under överinseende av en vårdpersonal

Rehab öst, som är en del av Närsjukvården i östra Östergötland, tar emot patienter som behöver rehabilitering på grund av sjukdom, skada eller livsstilsrelaterade besvär. Patienterna kommer från Norrköpings (ej Skärblacka), Söderköpings och Valdemarsviks kommuner.

Verksamheten har cirka 130 medarbetare och består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, logopeder, kurator, receptionister och sjuksköterska.

Rehab öst bedömer och behandlar patienter med besvär från rörelseapparaten, neurologiska funktionshinder, psykisk ohälsa samt tal-, röst- och språksvårigheter. Rehabiliteringsverksamheten bedrivs individuellt eller i grupp, i sluten- och öppenvård.

Rehab öst ansvarar även för rehabilitering för inneliggande patienter på Geriatriska akutvårdsavdelning GAVA, Infektionskliniken avdelning 20, Medicinkliniken: avdelning 1 och 3 inklusive lungmottagning samt Hjärtenheten på Vrinnevisjukhuset.

Rehab öst består av:

 • Arbetsterapi Kolmården
 • Arbetsterapi Norrköping
 • Arbetsterapi Söderköping
 • Arbetsterapi Valdemarsvik
 • Arbetsterapi Vikbolandet
 • Logopedmottagningen
 • Lymfödemmottagningen
 • MMR
 • Motions- och idrottsskadeenheten
 • Neurorehab
 • Rehab Slutenvård
 • Fysioterapi Kolmården
 • Fysioterapi Norrköping
 • Fysioterapi Söderköping
 • Fysioterapi Valdemarsvik
 • Fysioterapi Vikbolandet

Ledning

Bild på Hanna Hillestrand

Hanna Hillestrand

tf verksamhetschef

010- 104 43 82

e-post

1177.se