Region Östergötland

Palliativt kompetenscentrum

Palliativt kompetenscentrum i Östergötland (PKC), arbetar med utbildning, utveckling och forskning inom ämnesområdet palliativ vård. 

PKC är en länsövergripande verksamhet som organisatoriskt tillhör Närsjukvården i östra Östergötland och som arbetar i samverkan med ISV, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Hälsouniversitet, Campus Norrköping.

Ledning

Bild på Pernilla Johansson

Pernilla Johansson

Verksamhetschef LAH Norrköping

010-104 19 81

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se