Region Östergötland

Närsjukvården i östra Östergötland

Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ) ansvarar för huvuddelen av invånarnas akuta och vanliga behov av specialistvård i den östra länsdelen.

Inom närsjukvårdens finns specialistmottagningar, vårdavdelningar samt mobila team. I uppdraget ligger också forskning och utbildning.

Inom närsjukvårdens uppdrag ligger även att förbättra samverkan i länsdelen med kommunal hälso- och sjukvård, övrig specialiserad vård, primärvård och privata vårdgivare.  

NSÖ består av följande kliniker/enheter:

Postadress
Närsjukvården i östra Östergötland
601 82 Norrköping
Besöksadress
Vrinnevisjukhuset
NSÖ  Oxeltorp (ingång 18)
601 82 Norrköping
E-postadress narsjukvardeniostraostergotland@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Lena Bergvin Lundqvist

Lena Bergvin Lundqvist

Centrumchef för närsjukvården i östra Östergötland

010-103 00 00

e-post