Region Östergötland

Rörelse och hälsa

Rörelse och hälsa, som är en del av Närsjukvården i centrala Östergötland, tar emot individer som behöver rehabilitering på grund av sjukdom, skada eller livsstilsrelaterade besvär.

Målet med rehabiliteringen är att individen ska kunna fungera i vardagen och få kunskap och verktyg som gör det möjligt att ta ansvar för den egna hälsan.

Rörelse och hälsa har mottagningsverksamhet dit individen via TeleQ själv kan söka för till exempel besvär från rörelseapparaten, neurologiska funktionshinder eller lättare psykisk ohälsa. I uppdraget ingår även specialiserad rehabilitering i hemmet med teambaserade insatser, remiss krävs.

Rörelse och hälsa ansvarar också för rehabilitering och psykosocialt stöd till individer på geriatriska kliniken, neurologiska kliniken, medicinska akutkliniken, akutmottagningen och LAH.

Sammanlagt arbetar här cirka 120 medarbetare i form av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, rehabiliteringsassistenter och administratörer.

Förutom med klinikerna på Universitetssjukhuset i Linköping samverkar Rörelse och hälsa också med vårdcentralerna och kommunerna i centrala länsdelen samt med Hälsouniversitetet.

 E-postadress: RorelseochHalsaBrigadgatan20ANsc@regionostergotland.se

 

Patienter och personer med frågeställningar kopplat till vård hänvisas till 1177.se - Rörelse och hälsa >>

Covid-19
Med anledning av Coronaviruset har Region Östergötland beslutat att fortsatt hålla våra gym stängda för friskvård och endast hålla öppet för patientbehandlingar.

Beslutet gäller tills vidare. 

Vänd dig till verksamheten vid frågor.

Ledning

Bild på Pernilla Järnvall Hint

Pernilla Järnvall Hint

Verksamhetschef

010-103 51 03

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se