Region Östergötland

Kliniker i Region Östergötland

 

A
Akutkliniken i Linköping
Akutkliniken i Norrköping
Allergicentrum
Anopiva i Linköping
Anopiva i Norrköping
Arbets- och miljömedicinska kliniken
B
Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Norrköping
C

Cancer- och lungsjukvårdsenheten

D
Dagkirurgin CKOC Linköping
Dagkirurgin CKOC Norrköping
E

Endokrinmedicinska kliniken

Enheten för samordnad cancerutredning

F
Flyktingmedicinskt centrum
Fysiologiska kliniken i Linköping
Fysiologiska kliniken i Norrköping
G
Geriatriska kliniken i Norrköping
H
Habiliteringen i Östergötland
Hand- och plastikkirurgiska kliniken
Hematologiska kliniken
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus  
Hudkliniken
I
Infektionskliniken
K
Kardiologiska kliniken i Linköping
Kardiologiska kliniken i Norrköping
Kirurgiska kliniken i Linköping
Kirurgiska kliniken i Norrköping
Klinisk farmakologi
Klinisk genetik
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Klinisk kemi
Klinisk mikrobiologi
Klinisk patologi
Kvinnokliniken i Linköping
Kvinnokliniken i Norrköping
Käkkliniken
L
LAH i Norrköping
Lungmedicinska kliniken i Linköping
M
Mag- tarmmedicinska kliniken
Medicinkliniken i Norrköping
Medicinska och geriatriska akutkliniken i Linköping
Medicinska specialistkliniken
N
Neurofysiologiska kliniken
Neurokirurgiska kliniken
Neurologiska kliniken
Njurmedicinska kliniken
Närsjukvårdskliniken i Finspång
Närvårdskliniken
O
Onkologiska kliniken
Ortopediska kliniken i Linköping
Ortopediska kliniken i Norrköping
P
Palliativt kompetenscentrum
Psykiatri- och habiliteringsenheten i väster
Psykiatriska kliniken i Linköping
Psykiatriska kliniken i Norrköping
R
Rehab Finspång
Rehab Väst
Rehab Öst
Rehabenheten
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Reumatologiska kliniken
Rättspsykiatriska regionkliniken
Röntgenkliniken i Linköping
Röntgenkliniken i Motala
Röntgenkliniken i Norrköping
Rörelse och hälsa
S
Smärt- och rehabiliteringscentrum
T
Thorax-kärlkliniken
U
Unga vuxna 
Urologiska kliniken
Ö
Ögonkliniken
Öron-, näs- och halskliniken