Region Östergötland

Patientnära laboratoriemedicin


Patientnära laboratoriemedicin i Östergötland är en länsövergripande laboratorieenhet med cirka 110 medarbetare som utför provtagning samt analyser nära medborgarna
.

Vår ackrediterade verksamhet erbjuder behovsanpassad tillgänglighet och sortiment till medborgarna på laboratorier i primärvård, kundutförda laboratorier på sjukhusens vårdavdelningar samt stöd för hemsjukvården och kommunernas laborativa verksamhet.
Verksamheten innefattar laboratorierna på de flesta vårdcentraler i Östergötland, provtagningsenheterna på Universitetssjukhuset i Linköping och på Vrinnevisjukhuset i Norrköping samt AK-mottagningen på US. 

Laboratorierna på vårdcentralerna

Drivs av vår egen personal, i huvudsak biomedicinska analytiker, med ett sortiment på cirka 40 analyser. De vanligaste analyserna är blodstatus, crp samt glukos.

Kundutförda laboratorier på vissa vårdcentraler

Drivs av kundens egen personal, med ett möjligt sortiment på cirka 20 analyser.

PNA-verksamhet

Laboratorieverksamhet på sjukhusens kliniker, avdelningar, mottagningar samt viss verksamhet inom hemsjukvård och kommun. Bemannas av sjukvårdens egen personal.

Ledning

Bild på Maria Lyckow

Maria Lyckow

Verksamhetschef

010-104 80 52

0702-48 10 66

e-post