Region Östergötland

Laboratoriemedicin sjukhus


Laboratoriemedicin sjukhus är en länsövergripande laboratorieenhet, med flera laboratoriemedicinska specialiteter, som utför provtagning och laboratorieanalyser på sjukhusen i Linköping, Motala och Norrköping.

Den ackrediterade enheten består av cirka 115 medarbetare och utför en stor volym av analyser på gemensamma plattformar som delas av samtliga kliniker. Uppdraget är att samla och samordna laboratorieverksamheten och därigenom öka tillgängligheten och patientnyttan genom att bl.a. leverera effektivare, snabbare och mer precisa analyser. Verksamheten bedrivs också i nära samarbete med Patientnära laboratoriemedicin som i huvudsak har sin verksamhet på länets vårdcentraler.

Laboratoriet, som har dygnet runt verksamhet, erbjuder analyser inom områdena allmänkemi, läkemedelsanalyser, mikrobiologi, hematologi, proteiner, hormoner, immunokemi, molekylärbiologi, blodgaser och koagulation samt levererar medicinsk teknisk support till alla laboratoriediscipliner.

Det bedrivs också ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete med övriga laboratoriespecialiteter i nära samarbete med Hälsouniversitetet

Ledning

Bild på Hanna Kälvegren

Hanna Kälvegren

verksamhetschef

072-519 13 20

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se