Region Östergötland

Röntgenkliniken i Norrköping

Bilden visar en patient som blir röntgad

Röntgenkliniken i Norrköping är en av Sveriges modernaste röntgenkliniker och utför varje år cirka 90 000 röntgenundersökningar.

Kliniken tillämpar såväl traditionell slätröntgen som ultraljud, datatomografi (DT), magnetresonanstomografi (MRT) och genomlysning.

En stor del av skelett- och lungundersökningarna sker vid dropp-in mottagning likaså en viss del av DT.

Röntgenkliniken i Norrköping är i ständig utveckling (under våren 2018 togs en helt ny sektion för akutröntgen i drift) och på kliniken bedrivs även undervisning och forskning. Mobilröntgen är också en del av verksamheten sedan 2018.

Alla röntgenundersökningar utförs på remiss.

Kliniken har totalt ca 100 medarbetare innefattandes läkare, röntgensjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer.

Det viktigaste för oss är att alla som remitteras till oss ska vara nöjda med sitt besök.

Ledning

Bild på Joanna Ahlkvist

Joanna Ahlkvist

Verksamhetschef

010-104 37 64

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se