Region Östergötland

Röntgenkliniken i Motala

Bilden visar en patient som ska röntgas

Röntgenkliniken i Motala är en av länets tre röntgenkliniker.

Röntgenkliniken Motala

Röntgenkliniken i Motala utför huvudsakligen röntgen av skelett och lungor, datortomografi, ultraljud, koloskopi samt MR-undersökningar.

Vissa av länets samlade mammografiundersökningar utförs vid screeningenheten i Motala.

Ledning

Bild på Nina Kämmerling

Nina Kämmerling

tf Verksmhetchef

010-104 79 69

e-post