Region Östergötland

Röntgenkliniken i Linköping

Bilden visar en vårdpersonal som tittar på röntgenbilder på en dataskärm

Vid röntgenklinikerna i Östergötland bedrivs bilddiagnostisk verksamhet inklusive mammografiscreening, bildstyrd interventionell behandling och endoskopi.

Den bilddiagnostiska verksamheten bedrivs med såväl traditionell röntgenteknik som med ultraljud, magnetresonanstomografi (MR) och nuklearmedicin (PET/CT) av röntgensköterskor som är subspecialiserade mot respektive modalitet. Vid kliniken bedrivs även undervisning, utveckling och forskning. En stor del av forskningsverksamheten bedrivs på Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV).

Röntgenkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping har cirka 240 medarbetare. Centrala yrkesgrupper är röntgenläkare, röntgensjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare, tekniker och fysiker.

Läkarna är indelade i subspecialiteter utefter remittenterna och organ i form av sektioner för skelett, akut, mag-tarm, neuro, intervention, MR, datortomografi, odontologi, mammografi och en forskningsenhet (CMIV). Varje sektion har en medicinskt ansvarig läkare. Röntgenkliniken bedriver verksamhet dygnet runt alla dagar i veckan.

Alla röntgenundersökningar utförs på remiss från övriga kliniker. Den akuta verksamheten står för knappt 60 procent av patientbesöken.

Mammografi - hälsokontroll (screening)

Screeningverksamhetens har i uppdrag att erbjuda alla Östergötlands kvinnor i åldrarna 40-74 år en standardiserad röntgenundersökning av brösten (mammografisk hälsokontroll, screening) vartannat år. Undersökningen utförs vid screeningenheterna i Linköping, Norrköping och Motala.

Kvinnor med eventuella förändringar i den mammografiska screeningbilden kallas till en fullständig radiologisk utredning av brösten (klinisk mammografi) till Mammografiavdelningen vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Klinisk mammografi

På mammografiavdelningen vid Universitetssjukhuset i Linköping görs radiologiska utredningar av patienter från hela Östergötland. Patienterna har antingen fått remiss  till kliniken på grund av symptom från brösten, sökt själva via bröstprocessen eller bedömts behöva kompletterande undersökning vid den mammografiska hälsokontrollen.

Ledning

Bild på Mathias Axelsson

Mathias Axelsson

Verksamhetschef Röntgenklinikerna i Linköping och Motala

010-103 27 53

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se