Region Östergötland

Medicinsk strålningsfysik

Medarbetare på Radiofysiologiska avdelnigen i Linköping

Medicinsk strålningsfysik arbetar med strålsäkerhet inom hela Region Östergötland.

På avdelningen arbetar sjukhusfysiker, MR-fysiker och ingenjörer som är experter på hur strålning kan användas i sjukvården för diagnostik och behandling.

En viktig del av verksamheten är strålsäkerhet vilket innebär att vi ser till att patienter och personal skyddas från skadliga verkningar av strålning. Avdelningens medarbetare ansvarar för tillsyn av strålskyddet vid de kliniker inom Region Östergötland där strålning används, och medverkar i klinikernas strålsäkerhetsarbete med minimering av strålning till patienter och personal. Vi undervisar i strålsäkerhet, deltar i klinikernas upphandlingar av utrustning med mera

Medicinsk strålningsfysik arbetar främst inom strålbehandling, nuklearmedicin, röntgenfysik och magnetresonansfysik (MR) där vi är klinikernas expertstöd inom strålning och är bland annat delaktiga vid klinikernas optimeringsarbete så att strålningen används på ett optimerat sätt med hänsyn till det medicinska syftet och med så låga stråldoser som möjligt till patienter.

Avdelningen bedriver även forskning inom medicinsk radiofysik som bland annat är inriktad mot dosimetri vid radiologisk intervention, dosimetri inom strålbehandling, nuklearmedicin, MR av hjärna och lever samt strålskydd.

Medicinsk strålningsfysik har 24 medarbetare.

Ledning

Bild på Agnetha Gustafsson

Agnetha Gustafsson

Verksamhetschef

010-103 81 16

e-post

För vårdgivare