Region Östergötland

Klinisk patologi

 

Bilden visar en laboratoriemiljö

Klinisk patologi utför diagnostik av vävnads- och cellprover, den vanligaste frågeställningen är cancerdiagnostik.

Klinisk patologi är en laborativ specialitet och verksamheten är ackrediterad. Laboratoriet finns på Universitetssjukhuset i Linköping. Här finns också vår punktionsmottagning. Klinisk patologi har också ett helhetsansvar för bårhusverksamheten i Östergötland. Region Östergötland har egna bårhus i både Linköping, Norrköping, Motala och Finspång. Obduktioner utförs dock enbart på Universitetssjukhuset i Linköping.
På kliniken analyseras cell- och vävnadsprover för att ställa diagnos såväl som specifika faktorer som påverkar behandling. Vi har en central roll för cancerdiagnostiken och tar emot och hanterar nästan 90 000 remisser årligen, främst från remittenter inom Region Östergötland men även prover från andra delar av Sverige.
 
Klinisk patologi i Östergötland är världsledande inom digitalisering av den patologiska verksamheten. Det innebär bland annat att alla tunna vävnadssnitt i dag avbildas med digitala mikroskopscanners, där bilden sedan kan granskas på skärm. Det ger en effektivare provhantering med högre kvalitet. I samarbete med bland andra CMIV, Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och det Linköpingsbaserade bolaget Sectra undersöker och utvecklar vi också digitala verktyg och applikationer för bildanalys.
 
Inom cancerdiagnostiken använder klinisk patologi avancerade genetiska analyser, så kallad Next Generation Sequencing (NGS), som gör det möjligt att undersöka ett stort antal gener i ett enskilt tumörprov. Det används för att ge vägledning vid valet av behandling.
 
På klinisk patologi arbetar drygt 120 medarbetare, bland annat patologer, cytodiagnostiker, biomedicinska analytiker, biologer, laboratoriebiträden, obduktionstekniker, vårdadministratörer och administratörer.

 

Inom klinisk patologi ingår att:

  • undersöka olika förändringar i vävnads- och cellprover med hjälp av mikroskopisk undersökning och specialanalyser
  • karaktärisera godartade och elakartade tumörer eller inflammatoriska förändringar i till exempel bröst, livmoder, prostata, blindtarm och hud
  • bedöma gynekologiska cellprover för att hitta förstadier till cancer, i huvudsak från screening vid hälsokontroller
  • diagnostisera andra cellprover från till exempel lunga, bukhåla och urinblåsa
  • utföra och diagnostisera punktioner av knutor på olika ställen i kroppen som exempelvis bröst och därefter ställa diagnos på cellmaterialet
  • i tumörmaterial analysera förekomsten av genetiska förändringar vilket möjliggör förbättrad och mer individualiserad cancerbehandling
  • utföra kliniska obduktioner och bedriva bårhusverksamhet.
I nära samarbete med medicinska fakulteten vid Linköpings universitet bedriver vi också undervisning och ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Vi är godkända som Universitetssjukvårdsenhet.

Ledning

Bild på Hanna Kälvegren

Hanna Kälvegren

verksamhetschef

072-519 13 20

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se