Region Östergötland

Klinisk mikrobiologi

Bilden visar petriskålar och pipetter

Klinisk mikrobiologi är ett laboratorium för mikrobiologisk diagnostik vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Laboratoriet utför diagnostik av mikroorganismer som kan orsaka allvarliga infektioner: bakterier, virus, svampar och parasiter. Laboratoriet upptäcker smittämnen i patientprov genom odling, förekomst av antigen, antikroppar eller DNA/RNA.

De viktigaste uppgifterna för laboratoriet är att tolka utförda analyser, ge råd till remitterande läkare angående antibiotikabehandling samt medverka i epidemiologisk kartläggning av infektioner. Klinisk mikrobiologi har ett nära samarbete med infektionskliniken, Vårdhygien och Smittskyddsenheten.

Inom klinisk mikrobiologi är den tekniska utveckling mycket stor. Sedan 2013 har stora delar av odlingsdiagnostiken automatiserats och med det, är laboratoriet ett av Europas mest automatiserade laboratorier.

Det finns en lång forskartradition inom laboratoriet, kopplad till Medicinska fakulteten, inte minst när det gäller antibiotikabehandling i linje med Strama-arbetet i Östergötland.

På laboratoriet arbetar läkare med specialistkompetens inom klinisk mikrobiologi, biomedicinska analytiker, biologer, laboratorietekniker och sekreterare, sammanlagt omkring 100 personer.

Ledning

Bild på Stefan Johansson

Stefan Johansson

Verksamhetschef

010-103 17 32

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se