Region Östergötland

Klinisk kemi

Bilden visar ett lab med personal som jobbar

Klinisk kemi är en medicinsk specialitet som använder biokemiska, immunologiska och fysikalisk-kemiska metoder för att genom undersökning av kroppsvätskor, vävnader, celler och kroppsutsöndringar samt genom funktionsundersökningar påvisa sjukdomar och sjukdomstecken samt följa effekterna av behandling.

Klinisk kemi har traditionellt burit ett helhetsansvar för praktiskt genomförande av analysarbete, provlogistik och för kunskapsförsörjning inom sitt verksamhetsområde. Den tekniska utvecklingen har nu nått ett stadium där omfattande analys- och logistiksamarbete mellan samtliga diagnostiska specialiteter framstår som självklart i särskilda verksamheter för ändamålet – Laboratoriemedicin sjukhus och Patientnära laboratoriemedicin.

Klinisk kemi som medicinsk specialitet består därför från och med 1 oktober 2019 enbart av en grupp långtidsutbildade inom specialiteten, främst läkare och medicinska kemister. Deras uppgift är att ta medicinskt ansvar, att utgöra verksamhetsstöd för Laboratoriemedicin sjukhus och Patientnära laboratoriemedicin, att optimera användningen av klinisk- kemiska analyser i Region Östergötland och att bedriva forskning, utveckling och utbildningsverksamheter.

Ledning

Bild på Elisabeth Aardal

Elisabeth Aardal

Tillförordnad verksamhetschef

010-103 30 54

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se