Region Östergötland

Klinisk kemi

Bilden visar ett lab med personal som jobbar

Klinisk kemi är en medicinsk specialitet som tillämpar biokemiska, immunologiska och fysikalisk-kemiska tekniker för att genom undersökning av och kvantifiering av substanser i kroppsvätskor, vävnader, celler och kroppsutsöndringar samt genom olika funktionsundersökningar påvisa sjukdomar och sjukdomstecken samt följa effekterna av behandling.

Specialistkliniken Klinisk kemi har historiskt burit ett helhetsansvar för det praktiska genomförandet av provlogistik, analysarbete och kunskapsförsörjning inom sitt verksamhetsområde. Den tekniska utvecklingen har nu nått ett stadium där omfattande analys- och logistiksamarbete mellan samtliga diagnostiska specialiteter är nödvändigt för ett optimalt nyttjande av resurser såväl inom teknik, kompetens och lokaler.

Efter en organisationsförändring 2019 utgörs Klinisk kemi nu enbart av långtidsutbildade inom specialiteten, i huvudsak läkare och medicinska kemister som har det medicinska ansvaret för samtliga specialitetsområdets analyser som idag är utlokaliserade till andra utförande verksamheter inom Laboratoriemedicin, framför allt Laboratoriemedicin Sjukhus och Patientnära Laboratoriemedicin. Samtliga medarbetare inom Klinisk kemi bidrar också aktivt i utvecklingsarbetet och utbildningsverksamheter inom specialistområdet och bedriver egen forskning eller stöttar annan forskningsverksamhet där analyser inom specialistområdet Klinisk kemi ingår.

Ledning och kontakter

Bild på Elisabeth Aardal

Elisabeth Aardal

Verksamhetschef

010-103 30 54

e-post

Bild på Tomas Lindahl

Tomas Lindahl

Överläkare, medicinskt områdesansvarig för koagulationsanalyser

010-1033227

e-post

Bild på Eva Landberg

Eva Landberg

Överläkare, medicinskt områdesansvarig för kemi- och blodgasanalyser

010-1033226

e-post

Bild på Ahmed Omran

Ahmed Omran

Överläkare, medicinskt områdesansvarig för protein- och immunkemiska analyser

010-1033877

e-post

Bild på Ghassaan Gawria

Ghassaan Gawria

Specialistläkare, medicinskt områdesansvarig för immunkemiska och patientnära analyser

013-1033210

e-post

Bild på Anastasia Chamouza

Anastasia Chamouza

Specialistläkare och medicinskt områdesansvarig för morfologiska analyser i udda kroppsvätskor

010-1038689

e-post

Bild på Filip Landgren

Filip Landgren

ST-läkare

010-1036695

e-post

Bild på Lukas Löwing Svensson

Lukas Löwing Svensson

ST-läkare och medicinskt ansvarig för koagulationsanalyser

010-1039584

e-post

Bild på Anna Irding

Anna Irding

ST-läkare

010-1039536

e-post

Bild på Majid Osman

Majid Osman

Sjukhuskemist

010-1033260

e-post

Bild på Dzeneta Nezirevic Dernroth

Dzeneta Nezirevic Dernroth

Sjukhuskemist, studiekoordinator, provsamlingsansvarig

010-1033297

e-post

Bild på Diana Atanasova

Diana Atanasova

Medicinsk biolog, doktorand

010-1032491

e-post

Bild på Kerstin Gustafsson

Kerstin Gustafsson

Leg. Biomedicinsk analytiker

010-103 00 00

e-post