Region Östergötland

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Bilden visar blodpåsar

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en klinik som erbjuder laboratorieservice och medicinsk kompetens för donatorer och mottagare inför blodtransfusioner och transplantation av blodstamceller.

Kliniken arbetar, dygnet runt, på direkt uppdrag av andra kliniker i Region Östergötland.

Transfusionsmedicin utför blodgrupperingar och antikroppsutredningar samt producerar blodkomponenter för olika kliniska behov. Kliniken ansvarar för all blodgivning i Östergötland, via GeBlods blodbussar och blodgivningslokaler.

Inom klinisk immunologi utförs allergianalyser, autoantikroppsdiagnostik (för att hitta autoimmuna sjukdomar) och cellulärimmunologiska analyser (för att hitta immunbristtillstånd). Laboratoriet är ansvarigt för sjukhusets stamcellsverksamhet (tidigare kallad benmärgstransplantation) och HLA-typning (för att hitta transplantationsantigen och göra vävnadstypningar inför exempelvis en transplantation).

Vid en aferesavdelning utförs plasmabyte, terapeutisk leukaferes (borttagande av vita blodkroppar) och fotoferes (immunmodulerande behandling för stamcellstransplanterade personer).
Sammantaget har kliniken omkring 85 medarbetare, varav 25 inom GeBlod.

Ledning

Bild på Birgitta Clinchy

Birgitta Clinchy

Verksamhetschef

010-103 33 91

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se