Region Östergötland

Klinisk genetik

Bilden visar en personal framför en dator på ett laboratorium

Klinisk genetik är en diagnostiserande klinik som utför genetiska analyser för att diagnostisera olika förändringar i kromosomer och göra släktutredningar.

Klinisk genetik har sin verksamhet på Universitetssjukhuset i Linköping.

Verksamheten i Östergötland har knappt 40 medarbetare inom yrkesgrupper som läkare, sjukhusgenetiker, biomedicinska analytiker, bioinformatiker, molekylärbiologer, genetiska vägledare och administratörer. Vi erbjuder diagnostik av genetiskt betingade sjukdomar, genetisk vägledning till patienter och friska personer i familjer med ärftliga sjukdomar, expertkunskap för sjukvården, myndigheter, patientföreningar och allmänhet. Dessutom bedrivs forsknings- och utvecklingsarbete med inriktning på genetiskt betingade sjukdomar och ärftlighet som påverkar sjukdomsbilden och behandling vid andra sjukdomar.

Inom Klinisk genetik genomförs:

  • fosterdiagnostik
  • utredning av ärftliga diagnoser
  • traditionell cytogenetik för kromosombestämningar via karyotypering (tittar på kromosomer)
  • molekylär cytogenetik och molekylär genetisk diagnostik som innefattar bland annat DNA-isolering, mutationsscreening och sekvensering
  • mottagningsverksamhet samt samarbetsmottagningar med Kalmar och Jönköpings läns landsting

Den kliniska genetiska verksamheten har hela sydöstra sjukvårdsregionen som upptagningsområde. På Universitetssjukhuset i Linköping finns en klinisk genetisk regionmottagning som utreder ärftliga sjukdomar och ger genetisk vägledning.

Kontakt 

Mån - tors kl 8:00-16:00
Fre kl 8:00-15:00

Telefon: 010-103 01 60.

Ledning

Bild på Cecilia Gunnarsson

Cecilia Gunnarsson

Verksamhetschef

010-103 65 51

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se