Region Östergötland

Klinisk farmakologi

Bilden visar två medarbetare på klinisk farmakologi

Klinisk farmakologi är en klinik som arbetar för en rationell, patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning inom hälso- och sjukvården.

Kliniken är en del av den laboratoriemedicinska verksamheten inom Diagnostikcentrum.

Inom vår klinik finns ett 40-tal anställda som apotekare, läkare, sjuksköterskor, kemister och biomedicinsk analytiker.

Våra viktigaste verksamheter är:

 

  • Rådgivning, information och utbildning till sjukvården om användning och hantering av läkemedel genom till exempel Läkemedelsinformationscentralen och producentobunden läkemedelsinformation.
  • Koncentrationsmätningar av läkemedel för att ge underlag för individuell dosering, förklara toxiska symtom, utreda läkemedelsinteraktioner eller bedöma följsamhet till ordinerad behandling.
  • Stödfunktioner för enkel och säker läkemedelsordination i patientjournalen.
  • Värdering av läkemedelseffekter och säkerhet för till exempel Läkemedelskommittén och i nationella projekt för införande av nya läkemedel.
  • Kliniska apotekare inom vården för stöd vid läkemedelsgenomgångar och effektivt läkemedelsarbete på avdelningen.
  • Uppföljning av avvikelser vid användning av och biverkningar av läkemedel och på uppdrag av Läkemedelsverket sprida information om biverkningar och rapportering.

Klinisk prövning

Kontakta Joakim Alfredsson vid intresse av att förlägga en studie vid Kliniska forskningsenheten Forum Östergötland och Ylva Böttiger för kliniska prövningsenheten vid klinisk farmakologi.

Besöksadress:
Klinisk farmakologi
(Ingång 68)
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Ledning

Bild på Ylva Böttiger

Ylva Böttiger

verksamhetschef

013-28 68 16

0739-85 25 56

e-post