Region Östergötland

Klinisk farmakologi

Bilden visar två medarbetare på klinisk farmakologi

Klinisk farmakologi är en klinik som arbetar för en rationell, patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning inom hälso- och sjukvården i hela Region Östergötland.

Inom vår klinik finns en bred kompetens med dryga hundratalet anställda som till exempel apotekare, läkare, sjuksköterskor, kemister, biologer och assistenter.

Våra viktigaste verksamheter är:

  • Rådgivning, information och utbildning till sjukvården om användning och hantering av läkemedel genom Läkemedelsinformationscentralen, producentobunden läkemedelsinformation och kursverksamhet.
  • Koncentrationsmätningar av läkemedel för att ge underlag för individuell dosering, bedömning av biverkningsrisker, utredning av läkemedelsinteraktioner eller följsamhet till ordinerad behandling.
  • Stödfunktioner för enkel och säker läkemedelsordination i patientjournalen.
  • Kliniska apotekare inom vården för stöd vid läkemedelsgenomgångar och effektivt läkemedelsarbete på avdelningen.
  • Beredning av läkemedel för vård och forskning vid Sjukhusapoteket, US.
  • Läkemedelsservice, vätskevagnsservice och andra läkemedelsnära tjänster på vårdavdelningar på alla tre sjukhusen i länet.
  • Värdering av läkemedelseffekter och säkerhet för till exempel Läkemedelskommittén och i nationella projekt för införande av nya läkemedel.
  • Uppföljning av avvikelser vid användning av och biverkningar av läkemedel och på uppdrag av Läkemedelsverket sprida information om biverkningar och rapportering.

 

Klinisk prövning

Kontakta Malin Huss vid intresse av att förlägga en studie vid Kliniska forskningsenheten Forum Östergötland och Ylva Böttiger för kliniska prövningsenheten vid klinisk farmakologi.

Besöksadress
Klinisk farmakologi
(Ingång 68)
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Ledning

Bild på Ylva Böttiger

Ylva Böttiger

verksamhetschef

013-28 68 16

0739-85 25 56

e-post