Region Östergötland

Diagnostikcentrum

Diagnostikcentrum är Region Östergötlands samlade resurs och kompetens inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsmedicin. 

Centrumet försörjer länets vårdverksamheter med tjänster och produkter som underlättar för hälso- och sjukvården att ställa rätt diagnos till varje patient.

Inom laboratoriemedicin drivs kliniska laboratorier på länets sjukhus och vid de flesta vårdcentralerna i länet. Här ingår även länets blodgivningsverksamhet.

Inom bild- och funktionsmedicin utför länets röntgenkliniker och fysiologiska kliniken vid Vrinnevisjukhuset olika slags bild- och funktionsdiagnostik. Här ingår även mammografi. Medicinsk strålningsfysik har tillsynsansvar för strålsäkerheten inom Region Östergötland.

Det tvärvetenskapliga forskningscentrumet Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) drivs i samverkan mellan Diagnostikcentrum, Linköpings universitet och näringslivet.

Diagnostikcentrum består av följande kliniker/enheter:

Sammanlagt har Diagnostikcentrum cirka 1000 medarbetare.


Besöksadress
Diagnostikcentrum
Hälsans Hus, plan 11
Universitetssjukhuset, Linköping
Postadress
Diagnostikcentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
E-postadress
diagnostikcentrum@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Robert Ring

Robert Ring

Centrumchef, Diagnostikcentrum

010-103 05 42

0703-11 98 35

e-post