Region Östergötland

Urologiska kliniken

Undersökning av patient

Urologiska kliniken i Östergötland bedriver specialiserad och högspecialiserad urologi. Den högspecialiserade vården inkluderar även patienter från Jönköpings och Kalmar län.

Verksamheten handlägger sjukdomstillstånd inom urinvägar hos vuxna över 15 år samt sjukdomar i manliga könsorgan. Kliniken är länsklinik, vilket innebär att vi har verksamhet både på Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Vi handlägger stora grupper av cancersjukdomar i prostata, blåsa och njurar, störningar i urinvägarnas funktion samt sexuella funktionsrubbningar hos män. Även stensjukdomar i urinvägarna handläggs här. 

På kliniken finns cirka 100 anställda. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, uroterapeuter, vårdadministratörer/läkarsekreterare, kuratorer, dietister och fysioterapeuter. På kliniken genomförs årligen cirka 2 200 operationer, 2 700 inneliggande vårdtillfällen och 23 000 besök i öppenvården.

Urologiska utredningar görs på båda sjukhusen och operationer är till stor del uppdelad på de olika sjukhusen. Vid Universitetssjukhuset i Linköping opereras större kirurgi, både robotassisterad titthålskirurgi och öppen kirurgi. Vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping behandlas alla urinvägsstenar, här opereras också de flesta transuretrala operationerna men även öppen kirurgi och dagkirurgi. På Vrinnevisjukhuset utförs även urodynamiska utredningar (vid blåstömningsbesvär).

Vi bedriver forskning inom en rad olika urologiska sjukdomstillstånd samt undervisar framtidens vårdpersonal.

Klinikens enheter är:

  • Urologiska mottagningarna Universitetssjukhuset och Vrinnevisjukhuset
  • Slutenvårdsavdelningar avd B 192 US och avd 12 VIN
  • Njurstensenheten VIN
  • Urodynamiska enheten VIN

Ledning

Bild på Åsa Petersson

Åsa Petersson

Verksamhetschef

010-103 34 31

e-post