Region Östergötland

Ortopediska kliniken i Norrköping

Gipsning av kvinnas arm

Vid Ortopediska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping diagnostiseras, behandlas och vårdas patienter med frakturer och andra skador på rörelseapparaten. Kliniken bedriver både akut och planerad vård.

En stor del av verksamheten utgörs av planerade operationer av höft- och knäproteser. Den vanligaste åkomman vid kliniken är dock akuta frakturer. De mest förekommande frakturtyperna är höftledsfrakturer, framförallt bland äldre personer. Även fotled-, handled- och bäckenfrakturer är vanliga.

Kliniken har en vårdavdelning med sammanlagt 26 platser för patienter med akuta ortopediska åkommor och patienter som har genomgått planerade operationer, som exempelvis höft- och knäledsoperationer. Kliniken bedriver också rehabiliteringsverksamhet där arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar i team kring patienten.

Ortopediska kliniken vid Vrinnevisjukhuset har 110 medarbetare. Utbildning är en integrerad del i verksamheten med KUA – klinisk undervisningsenhet på avdelning 9 och studenter inom alla professioner.

Ortopediska kliniken på Vrinnevisjukhuset består av:

  • Vårdavdelning 9 – planerad och akut ortopedi
  • Ortopedmottagning
  • Rehabenheten

Kontakt

Bild på Ann Hertzman

Ann Hertzman

Verksamhetschef

010-104 34 41

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se