Region Östergötland

Onkologiska kliniken

Behandling med linjäraccelerator
 
Onkologiska kliniken i Linköping ansvarar för all strålbehandling av cancerpatienter från Östergötland.

Kliniken har även ett övergripande ansvar för den medicinska tumörbehandlingen som cytostatikabehandling, hormonell behandling och antikroppsbehandling (immunterapi), med undantag av patienter med lungcancer, blodcancer och barn med cancer.

Kliniken har ett regionalt ansvar för den onkologiska behandlingen i Kalmar och Jönköpings län. Den har även ett utökat regionalt ansvar för den gynekologiska specialistsjukvården i Västmanlands och Södermanlands län.

För strålbehandling finns en modern strålbehandlingsenhet med linjäracceleratorer för strålbehandling utifrån kroppen. På strålbehandlingsavdelningen finns även en brachyterapienhet där strålbehandlingen ges lokalt i eller intill tumören, samt en isotopenhet där man behandlar med radioaktiva isotoper som via patientens ämnesomsättning söker sig till tumören och avger strålning lokalt under en relativt kort tid.

Onkologiska kliniken har en vårdavdelning med 16 vårdplatser för patienter som ska få behandling eller sövas för gynekologiska undersökningar. Det finns en öppen behandlingsmottagning för patienter som inte behöver läggas in för att få behandling. Kliniken har även en mottagning för nybesök och uppföljande kontroller. Vid en särskild klinisk prövningsenhet planeras och genomförs kliniska prövningar och studier inom onkologin.

Onkologiska kliniken bedriver högspecialiserad sjukvård inom allmän och gynekologisk onkologi.

Ledning

Bild på Sofia Engblom

Sofia Engblom

Verksamhetschef

010-103 75 38

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se