Region Östergötland

Mag-tarmmedicinska kliniken

Vårdpersonal förbereder undersökning

Mag-tarmmedicinska kliniken bedriver sjukvård som riktar sig mot mag- och tarmkanalen.

Här behandlas alla medicinska sjukdomar som finns från matstrupen hela vägen till ändtarmen samt sjukdomar i lever, gallvägar och bukspottskörteln. Detta inkluderar allt från inflammatoriska tarmsjukdomar och förstoppningsproblem till patienter som har buksmärtor och besvär med sura uppstötningar.

Mag-tarmmedicinska kliniken med totalt 65 medarbetare består av ett antal olika enheter som alla specialiserar sig inom olika delar av vården av patienter med sjukdomar i magtarmkanalen.  

Avdelning B194 Magtarm

Mag och-tarmmedicinska avdelningen är en specialistavdelning som vårdar patienter med akuta och kroniska sjukdomar.

Bäckenfunktionsenheten

Bäckenfunktionsenheten behandlar patienter som har problem med till exempel förstoppning, inkontinens eller smärta i bäckenbottenregionen.

Dagvården Magtarm

Mag-tarmmedicinska klinikens dagvårdsenhet tar hand om patienter som behöver vara på plats på kliniken för att få viss specifik vård eller behandling som till exempel infusioner (dropp) och injektioner av olika läkemedel.

Endoskopienheten

Endoskopienheten utför bland annat diagnostiska undersökningar som gastroskopier  (inspektion av magsäcken, matstrupen eller tolvfingertarmen) och koloskopier (undersökning av tjocktarmen).

Magtarmmottagningen

Mag-tarmmedicinska mottagningen utreder och behandlar sjukdomar i mag-tarmkanalen, levern och bukspottkörteln. 

Ledning

Bild på Henrik Hjortswang

Henrik Hjortswang

Verksamhetschef

010-103 38 95

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se