Region Östergötland

Kirurgiska kliniken i Linköping

Kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping är regionklinik för Sydöstra sjukvårdsregionen som utgörs av Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län.

Högspecialiserad kirurgisk vård

I Linköping bedrivs högspecialiserad kirurgisk vård för cancer i bröst, binjure, bukspottkörtel, gallblåsa, gallgångar, lever, magsäck, matstrupe, sköldkörtel och ändtarm samt buksarkom och neuroendokrin tumör (NET). Högspecialiserad kirurgisk vård bedrivs även för inflammatorisk tarmsjukdom och tarmfistlar.

På kirurgiska klinikens bröstenhet är all bröstcancerkirurgi i Region Östergötland samlad, där arbetet bedrivs klinikövergripande tillsammans med de radiologiska, patologiska och onkologiska klinikerna. Majoriteten av all bröstkirurgi utförs i dag polikliniskt.

Patienter som inkommer akut till kirurgiska kliniken omhändertas enligt konceptet Acute Care Surgery. Detta innebär att omhändertagandet är specialistinriktat såväl för de patienter som inkommer akut som de patienter som inkommer planerat och där klinikens medarbetare inom processen för akutkirurgi och trauma är specialiserade på de patienter som behöver akut kirurgisk vård.

Forskning och utbildning

Kirurgiska kliniken bedriver forskning på nationell och internationell nivå, exempelvis inom områden som kirurgisk vård för cancer i bröst, binjure, bukspottkörtel, gallblåsa, gallgångar, lever, sköldkörtel och ändtarm. Forskning bedrivs även inom områden som inflammatorisk tarmsjukdom, tarmfistlar och kirurgisk omvårdnad.

Kliniken har ett nära samarbete med Linköpings Universitet och har ambitionen att vara ett kirurgiskt kunskapscentrum för Sydöstra sjukvårdsregionen. Detta lever kliniken upp till exempelvis genom medverkan vid föreläsningar, seminarier och handledning av studenter vid universitetets medicinska fakultet. Kliniken arrangerar även kurser för ST-läkare, bakjourskurser och kurser för subspecialistutbildningar samt arrangerar även kirurgiska möten/seminarier på lokal, regional och nationell/internationell nivå.

Mottagningar och avdelningar

Kirurgiska kliniken i Linköping består av följande enheter:

 • Kirurgiska mottagningen:
  •  Allmänkirurgiska mottagningen
  • Barnkirurgiska mottagningen
  • Endokrinkirurgiska mottagningen
  • Kolorektalkirurgiska mottagningen
  • IBD-mottagningen
  • Stomimottagningen
  • ÖAK-mottagningen (mottagningen för övre abdominell kirurgi)
 • Bröstenheten
 • Avdelning B191 kirurgi – för planerad kirurgisk vård
 • Avdelning B182 KAVA – för akut kirurgisk vård
 • Sekretariatet

Ledning

Bild på Bärbel Jung

Bärbel Jung

Verksamhetschef

010-103 92 05

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se