Region Östergötland

Enheten för samordnad cancerutredning

Enheten för samordnad cancerutredning ingår i Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård.

Enheten är remissinstans för de standardiserade vårdförloppen och har en samordningsfunktion genom att hålla ihop de inledande aktiviteterna för patienter som inkluderas i vårdförloppen. I uppdraget ingår också att vara en utredande enhet, fram till diagnosbesked till patienten, för vissa vårdförlopp.

Införandet av de standardiserade vårdförloppen är en nationell satsning för att ingen patient ska behöva vänta längre än nödvändigt på utredningsinsatser, diagnosbesked eller behandling. Enheten har ett personcentrerat arbetssätt för att skapa förutsättningar för en god vård och erbjuder ett personligt omhändertagande för patienter som utreds för eventuell cancersjukdom.

Ledning

Bild på Marie Lagerfelt

Marie Lagerfelt

Verksamhetschef

010-103 03 92

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se