Region Östergötland

Pågående forskningsprojekt inom Barn- och kvinnocentrum i Region Östergötland

Inom Barn- och kvinnocentrum sker forskning, utveckling och undervisning i nära samarbete med Linköpings universitet. Här bedrivs forskning inom områdena reproduktiv hälsa, graviditet och nyfödda samt pediatrik, det vill säga sjukdomar hos den växande individen.

Reproduktiv hälsa, graviditet och nyfödda

Reproduktiv hälsa handlar om ett tillfredsställande och tryggt sexualliv med tillgång till bra preventivmetoder, förmåga till fortplantning och ett gott omhändertagande under graviditet och förlossning. I en internationell jämförelse kan den reproduktiva hälsan anses vara god i Sverige. Fattigdom, sociala orättvisor och diskriminering av kvinnor är relativt sett ovanligt i Sverige, men har stor påverkan på kvinnors hälsa och möjligheter att bli gravida, föda och vårda sina barn.

Aktuella problemställningar för forskningen kring reproduktiv hälsa är:

 • Basala kunskaper om fortplantningens biologi, inklusive genetik, immunologi och fysiologi.
 • Barnlöshet och assisterad befruktning
 • Könshormonernas inverkan på fysiologiska och immunologiska processer
 • Den normala viktutvecklingen under graviditet samt konsekvenser av fetma under graviditet och förlossning
 • Psykiska problem/sjukdom under graviditet och i samband med förlossning
 • Hur kan hotande förtidsbörd undvikas respektive behandlas?
 • Våld mot kvinnor
 • Effekter av hormonell antikonception på den mentala hälsan och på kvinnans lust
 • Påverkan av överviktskirurgi på effekten av peroral antikonception
 • Sexuellt överförda sjukdomar bland unga, samlagssmärta
 • Den äldre kvinnans gynekologiska sjukdomspanorama
 • Hormonella och alternativa behandlingsmetoder vid klimakteriella besvär.
 • Kirurgisk patofysiologi och hur förbättrar vi den postoperativa återhämtningen efter gynekologisk kirurgi för såväl benigna som maligna tillstånd

Pediatrisk forskning

Pediatrik omfattar alla sjukdomstillstånd som drabbar den växande individen, från för tidigt födda barn på 400-500 gram till svårt överviktiga tonåringar på flera hundra kilo med till exempel genetiska avvikelser eller hjärntumörer. I princip alla forskningsområden har speciella pediatriska aspekter då barnets normala kroppsliga och psykosociala utveckling och omhändertagande av hela familjen måste tillgodoses.

Forskning vid alla enheter inom Barn– och kvinnocentrum i Region Östergötland har bidragit till att spädbarnsöverlevnaden och omhändertagande av nyfödda i Sverige är bland de bästa i västvärlden. Framgångsrik och systematisk forskning på barn- och ungdomsklinikerna i samarbete med andra forskare lokalt, nationellt och internationellt har bidragit till en revolutionerande förbättring av diagnostik, behandling och livskvalitet hos barn och ungdomar med svåra kroniska sjukdomar, speciellt barn med diabetes och allergier.

En mycket viktig och relativt ny insikt är att risken för sjukdom senare i livet grundas redan under fosterlivet och hos den växande individen genom att miljöfaktorer präglar gener (epigenetik) som styr exempelvis hormonsystem och immunförsvar.

En viktig forskning inom pediatrik rör studier av hur generna präglas, konsekvenser för dessa viktiga styrsystem och hur man genom olika interventioner kan påverka sjukdomsrisken.

Aktuella forskningsprojekt kring pediatrik rör:

 • Alla Barn i Sydöstra Sverige (ABIS) - Ärftlighet och miljöfaktorer av betydelse för uppkomst av sjukdomar såsom diabetes och psykisk ohälsa hos den växande individen
 • Epidemiologiska studier av barndiabetes
 • Immunterapi för att bota typ 1 diabetes hos barn och ungdomar - Immunologiska mekanismer vid immunoterapi
 • Hormonell dysfunktion och individualiserad behandling av typ 1 diabetes och tillväxtstörningar
 • Kinasreceptor dysfunktion vid immunmedierad sjukdom - Hur går det för barn med diabetes senare i livet – epidemiologiska studier av mikro- och makrovaskulära (hjärt-kärl-) komplikationer
 • Hypertrofisk hjärtsjukdom hos den växande individen - Hjärnskada och epilepsi hos den växande individen - Betydelse av fetal tillväxt för hjärtfunktion och senare sjukdom
 • Extremt för tidigt födda – kan probiotika få igång tarmen och tillväxten och förbättra överlevnad och risk för senare sjukdom
 • Genetisk kortläggning för att förutsäga senare sjukdom och behandlingssvar
 • Behandlingssvar vid onkologisk sjukdom hos barn – finns svaret i epigenetiken?
 • Uppföljningsstudier på hur det går för extremt för tidigt födda barn (EXPRESS studien).
 • Immunologiska och mikrobiologiska studier på hur immunförsvaret och tarmfloran utvecklas hos för tidigt födda barn och hos spädbarn.
 • Probiotika och omega 3 supplement till gravida och ammande mammor och deras barn – minskad risk för den allergiska marschen?