Region Östergötland

H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus

H.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhuset ingår i Barn- och Kvinnocentrum (BKC) som är en länsövergripande produktionsenhet inom Region Östergötland. Barn- och ungdomssjukvården sker inom två kliniker, dels vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping och dels vid Barn- och ungdomssjukhuset i Linköping/Motala.

På Barn- och ungdomssjukhusets slutenvårdsavdelningar, BAVA, BOND och Barnkirurgisk avdelning, vårdas barn och ungdomar mellan 0-18 år för både medicinska och kirurgiska sjukdomar. På Neonatal-IVA i vårdas för tidigt födda och sjuka nyfödda barn. Vi bedriver högspecialiserad intensivvård i kombination med familjevård, där barnen vårdas med sina föräldrar. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad regionsjukvård i form av slutenvård, dagsjukvård, öppenvård och en mycket väletablerad hemsjukvård.

Barn och ungdomssjukhusets gemensamma värdegrund är att ge alla vård på lika villkor med respekt för allas lika värde.

På Barn- och ungdomssjukhusets arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor/barnsköterskor, vårdadministratörer och paramedicinsk personal, så som fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logoped, kuratorer och psykolog. Vi arbetar i nära samarbete med våra lärare på sjukhusskolan samt våra sjukhusclowner som är hos oss regelbundet.

Framgångsrik forskning bedrivs inom flera områden på vårt barn-och ungdomssjukhus. Vi har ett nära samarbete med Ronald McDonald hus som är benäget precis bredvid oss där det finns möjlighet för övernattning och/eller boende för anhöriga under vistelsen hos oss. Alla barn-och ungdomar har i vanliga fall möjlighet att ha sina föräldrar hos oss och även syskon, i nuläget är det en förälder som är med sitt barn/ungdom och inga syskon.

Våra enheter

  • barnmedicinsk akutvårdsavdelning, BAVA vårdas barn med i huvudsak infektionssjukdomar men också brännskade barn och en mångfald av andra diagnoser och sjukdomstillstånd. Alla inläggningar till BAVA sker via barnakuten som också organiseras under BAVA.

  • barnakuten tas alla barn med medicinska åkommor emot. Till barnakuten kan man komma med remiss från öppenvården, 1177, ambulans eller på eget bevåg. Barnakuten har på jourtid hela centrala och västra länsdelen som upptagningsområde. Barnakuten ligger tillsammans med akutmottagningen på plan 11.

  • barnkirurgisk avdelning bedrivs vård gällande kirurgi för barn och ungdomar. Här finns diagnoser inom hand- och plastikkirurgi, barnkirurgi, ortopedi, ryggkirurgi samt ögonkirurgi. Vården består till största delen av elektiv kirurgi med fokus på pre- och postoperativ omvårdnad men det bedrivs också akut verksamhet gällande kirurgi.

  • BOND vårdas i första hand barn med onkologiska sjukdomar, diabetes eller med neurokirurgiska behov. Vi är ett av sex barncancercentrum i Sverige och ingår i flera samarbeten nationellt och internationellt för att förbättra barncancervården. På vår avdelning arbetar vi för att nå goda medicinska resultat och samtidigt bevara en god livskvalitet för barnet och familjen under sjukdomstiden och på sikt.

  • Neonatal-IVA i Linköping vårdas för tidigt födda och sjuka nyfödda barn. Vi bedriver högspecialiserad intensivvård i kombination med familjevård, där barnen vårdas med sina föräldrar. Vi erbjuder en trygg start inom neonatal intensivvård genom 12 veckor lång inskolning, schemaplanering utifrån erfarenhet, mentorskaps enskilt och i grupp samt två veckor långt utbildningsprogram med teoretiska och praktiska föreläsningar inom neonatologi.

  • Öppenvården finns i Linköping och Motala och har specialistmottagningar, barnrehabilitering, dagsjukvård, hemsjukvård och lekterapi. Till öppenvården kommer barn och ungdomar för utredning, behandling, rehabilitering, rådgivning och provtagning från både primärvården, skolhälsovården och övriga barnsjukhuset. Till öppenvården hör även kuratorer, psykologer, dietister, logoped, specialpedagog, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Adress
H.K.H.Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

E-post
BarnUsBkc@regionostergotland.se
Patienter och personer med frågeställningar kopplat till vård hänvisas till 1177.se.
Se länk i högerkolumnen. 

Ledning

Bild på Catrin Furuhjelm

Catrin Furuhjelm

Verksamhetschef

010-103 13 24

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se