Region Östergötland

Barn- och ungdomskliniken i Norrköping

För tidigt född bebis

Barn- och ungdomskliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping utreder, behandlar och vårdar barn och ungdomar upp till 18 år från den östra länsdelen med behov av barnmedicinsk specialistsjukvård.

Vanliga sjukdomar är exempelvis allvarliga infektionssjukdomar, diabetes och inflammatoriska tarmsjukdomar.

Vid barnakuten behandlas akut sjuka barn och ungdomar med medicinska åkommor som är för sjuka för att kunna få vård på vårdcentral eller jourläkarcentral.

På barnavdelningen vårdas alla barn med behov av övervakning eller särskild omvårdnad dygnet runt. Även barn med åkommor som kräver kirurgiska eller ortopediska ingrepp vårdas på avdelningen. Avdelningen har 8 platser.

Neonatalavdelningen vårdar barn födda för tidigt, från vecka 29 i graviditeten, samt andra sjuka nyfödda som inte behöver respirator. Avdelningen har 8 platser och bedriver även hemsjukvård för nyfödda.

Mottagningen utreder och följer upp de barn och ungdomar som behöver bedömning eller uppföljning av specialistläkare.  

På dagavdelningen görs komplicerade behandlingar och utredningar samt uppföljning av barn med behov av täta vårdkontakter. De svårast sjuka barnen kan genom barn-LAH få vård i hemmet i stället för på sjukhuset.

Vid kliniken bedrivs klinisk forskning inom glutenintolerans, inflammatoriska tarmsjukdomar, allergi, diabetes och reumatologi. Flera projekt drivs i samverkan med andra barnkliniker och/eller universitet.

Barn- och ungdomskliniken har 140 medarbetare.

Barn- och ungdomskliniken vid Vrinnevisjukhuset består av:

  • Barnakuten
  • Barnavdelning 15 
  • Neonatalavdelningen
  • Barn- och ungdomsmottagningen
  • Dagavdelning

Adress
Barn- och ungdomskliniken
Vrinnevisjukhuset i Norrköping
601 82 Norrköping

E-postadress
barnvinbkc@regionostergotland.se

Patienter och personer med frågeställningar kopplat till vård hänvisas till 1177.se.
Se länk i högerkolumnen.

Ledning

Bild på Anna Byléhn

Anna Byléhn

Verksamhetschef

010-104 38 99

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se