Region Östergötland

Folktandvård

Patientmöte inom folktandvårdenFolktandvården erbjuder komplett tandvård för barn, ungdomar och vuxna i länet. Att uppnå en allt bättre tandhälsa är grunden för arbetet.

Målet är att få medborgarna intresserade av att ta vara på sina möjligheter att behålla tänderna friska – hela livet.

Folktandvården har cirka 600 medarbetare, finns på ett 20-tal orter i länet och har ett 40-tal kliniker. Allmäntandvård erbjuds på cirka 30 kliniker. Av länets cirka 460 000 invånare har cirka 90 000 barn och ungdomar samt 125 000 personer 24 år eller äldre valt Folktandvården.

Folktandvården har tre centrum för specialisttandvård – Centrum för Oral rehabilitering, Centrum för Ortodonti/Pedodonti och Centrum för Orofacial medicin. Varje centrum har kliniker i Linköping, Norrköping och Motala. Specialistutbildning bedrivs inom ortodonti och orofacial medicin. Folktandvården har utbildat ortodontister sedan 1971 och har nu även två av tolv nationella platser för specialistutbildning inom orofacial medicin, som blev ny odontologisk specialitet 2018.

Inom Folktandvårdens uppdrag ligger även forskning och utveckling, vilket bedrivs inom såväl allmäntandvård som specialisttandvård. Dessutom har Folktandvården ett folkhälsopolitiskt uppdrag samt ett befolkningsansvar för alla barn och unga i länet.

Inom Folktandvården ingår följande enheter:


Adress
Folktandvården i Östergötland Stab
Klostergatan 19 C
582 23 Linköping

E-postadress
folktandvarden@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Anna Carin Dahlgren

Anna Carin Dahlgren

Tandvårdsdirektör

010-103 02 82

0722-04 28 42

e-post

Andra webbplatser