Region Östergötland

Transplantation av hornhinnor

Ögonundersökning

Universitetssjukhuset i Linköping (US) har sedan flera år en stark position inom området hornhinnor.

Transplantationer av hornhinnor görs vid ögonkliniken på US, som sedan 2001 också har en hornhinnebank där donerade hornhinnor kan förvaras i väntan på att användas (för närvarande är hornhinnebanken ej i bruk).

Behovet av hornhinnor är större än tillgången och genom ett nära samarbete mellan ögonkliniken och Linköpings universitet pågår intensiv forskning kring utvecklandet av konstgjorda hornhinnor.