Region Östergötland

Neurosjukvård

Digitala röntgenbilder på huvud

Universitetssjukhuset i Linköping (US) har en stark position både nationellt och internationellt inom neurosjukvård, det vill säga sjukdomar i hjärna och nervsystem.

Ett mycket nära samarbete mellan de olika neuroklinikerna och spetskompetens inom flera områden har lett till de framgångsrika resultaten.

Inom neurosjukvården arbetar flera team, där olika yrkeskategorier samverkar, över klinikgränserna. Det kan till exempel handla om att avgöra om en patient med epilepsi kan botas genom operation eller om en patient med Parkinson kan bli förbättrad genom elektroder i hjärnan eller genom en sond som för in läkemedel i tolvfingertarmen.

US är särskilt framstående inom två olika områden vad gäller operationer av hjärntumörer. Det ena är operationer när patienten är vaken, en typ av operation som US har längst erfarenhet av bland sjukhusen i Sverige. Operationen görs för att ta bort så mycket som möjligt av tumören utan att orsaka patienten skador. Detta kräver ett samspel mellan patient, neurokirurg, narkosteam och neurofysiolog. Det andra området är operationer av svåråtkomliga tumörer i skallbasen. Öronkliniken och neurokirurgiska kliniken, som samverkar kring dessa operationer, är sedan många år internationellt erkända för den här typen av operationer.

US visar även sedan många år toppresultat inom strokevården. Samverkan mellan neurologiska kliniken, röntgenkliniken och neurokirurgiska kliniken har under de senaste åren lett till ett mycket förbättrat omhändertagande av strokepatienter i det akuta skedet, där propplösande behandling (trombolys och trombektomi) ges snabbare.

Inom flera områden i neurosjukvården bedriver US framgångsrik forskning som löper över flera kliniker som till exempel neurologi/neuropsykologi, neurofysiologi, neurokirurgi och neuroradiologi.