Region Östergötland

Högisoleringsenheten

Medarbetare på Högisoleringsenheten

Högisoleringsenheten, som är en del av infektionskliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, är en av två i sitt slag i Sverige.

Enheten i Linköping fungerar som nationell resurs vad gäller kunskap och beredskap vid högsmittsamma allvarliga infektioner (HSAI). Enheten utvecklades för att motsvara de krav som ställs för att vårda patienter med blödarfeber, till exempel Ebola, och fick stort fokus under utbrottet i Västafrika 2014.

Enhetens lokaler används oftast till ordinarie infektionssjukvård, men kan på kort varsel omvandlas till en kliniskt isolerad miljö, för extremt smittsamma patienter, där enbart sjukvårds- och laboratoriepersonal med skyddskläder får arbeta. Högisoleringsenheten har tre specialbyggda vårdrum, varav ett kan användas till laboratorieverksamhet. Medarbetare från infektionskliniken, intensivvårdsavdelningen, röntgen och de olika laboratorierna kan vid behov arbeta på enheten. Dessa medarbetare deltar regelbundet i övningar, för att bevara den kompetens som krävs. 

I högisoleringsenhetens uppdrag ingår det att sprida information, både nationellt och internationellt, och vara en resurs vid vård av patienter på andra sjukhus. Enheten ska också se till att patienter med HSAI transporteras till Universitetssjukhuset i Linköping på ett tryggt vis, oavsett var i världen patienterna finns.