Region Östergötland

Region Östergötlands ansvar för tandvård

Undersökning hos tandläkaren

Region Östergötland uppgift är att arbeta för en god tandhälsa hos hela befolkningen. Tandvård erbjuds av både Folktandvården, som drivs av Region Östergötland, och av privata vårdgivare.

I Tandvårdslagen sägs att tandvård ska ges till invånarna efter behov. Tandvårdslagen ger förtur till vissa delar av befolkningen, eftersom landstingen och regionerna ges särskilt ansvar för:

  • Tandvård för barn och unga
  • Specialisttandvård (inklusive oralkirurgi och odontologisk radiologi)
  • Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till äldre och funktionshindrade
  • Tandvård som ett led i kortvarig sjukdomsbehandling
  • Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Landstingens och regionernas ansvar för dessa vårdområden inbegriper också ett finansieringsansvar för den del där patientavgifter inte täcker kostnaden. Alla barn och unga har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det kalenderår de fyller 23 år. Den uppsökande verksamheten är avgiftsfri, medan patienterna betalar avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården vid nödvändig tandvård, tandvård som ett led i kortvarig sjukdomsbehandling och tandvård till personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Vid specialisttandvård i övrigt gäller tandvårdstaxa. För den del av käkkirurgin som kräver sjukhusresurser betalar patienten avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården (definieras i Tandvårdsförordningen).

Allmäntandvård

Övrig vuxentandvård (allmäntandvård) skall enligt lagen bedrivas i den omfattning som Region Östergötland bedömer lämplig. Den övriga vuxentandvården (allmäntandvården) finansieras i princip via patientavgifter samt av det statliga tandvårdsstödet. Enligt Tandvårdslagen råder fri prissättning. För Folktandvårdens allmän- och specialisttandvård fastställer regionfullmäktige behandlingstaxorna.

Kontakt

Bild på Maria Johansson

Maria Johansson

Enhetschef

010-103 73 68

e-post