Region Östergötland

Regional utveckling

Region Östergötland ansvarar för de regionala utvecklingsfrågorna i länet. Uppdraget är att stärka Östergötlands tillväxt och attraktivitet.

I de regionala utvecklingsfrågorna ingår näringsliv, kompetensförsörjning, samhällsplanering, kultur och natur, internationell samverkan och olika typer av stöd och finansiering.

Regional utveckling handlar om många olika typer av frågor som berör och påverkar invånarna i Östergötland. Därför arbetar Region Östergötland tillsammans med exempelvis kommunerna i länet, statliga myndigheter och olika organisationer för att kunna utveckla och göra Östergötland mer attraktivt. Det innebär att regionen ska driva på utvecklingen inom olika områden som den inte har eget ansvar för eller helt kan styra utvecklingen av. Arbetet sker därmed istället genom ett tydligt regionalt ledarskap som bygger på samverkan med de som kan bidra till den utveckling som önskas inom varje område.

De regionala utvecklingsfrågorna hanteras av regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden, på uppdrag av regionstyrelsen.

Kontakt

Bild på Richard Widén

Richard Widén

Regionutvecklingsdirektör

010-103 77 37

e-post