Region Östergötland

Kollektivtrafik

Landsväg med bilar och en buss

Region Östergötland ansvarar för all kollektivtrafik i länet och har rollen att som regional kollektivtrafikmyndighet ansvara för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik.

Frågorna hanteras av trafik- och samhällsplaneringsnämnden på uppdrag av regionfullmäktige. Region Östergötland ansvarar för övergripande mål och prioriteringar inom kollektivtrafiken.

AB Östgötatrafiken som ägs av Region Östergötland har ansvaret att sköta den dagliga driften. Östgötatrafiken ansvarar också på myndighetens uppdrag bland annat för planering av trafiken, tidtabeller, marknadsföring och kundtjänst. Har du frågor eller synpunkter på kollektivtrafiken? Vänligen vänd dig till Östgötatrafikens kundservice.

Kontakt

Bild på  Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Regionala kollektivtrafikmyndigheten

e-post